Artiklar

Under denna rubrik kan du hitta olika artiklar, utdrag från böcker, enklare sammanställningar mm. Gemensam nämnare är kopplingen till ”invandrarsläkten Agardh” med rötter bak till 1700-talets Slesvig-Holstein. Artiklarna är oftast helt fristående från varandra och ibland kan färre faktauppgifter av motsatt slag förekomma. Några referat från i modern tid hållna föredrag har tagits med. Den kände naturvetaren och biskopen Carl Adolph Agardh är föremålet för flest artiklar.

Pages