Historik

Brunnby var huvudorten på 1800-talet i Kullabygden. I mitten på 1800-talet var Brunnby
församling dubbelt så stort som Höganäs.
Min (Bernhard) farfars farmors far John Nilsson kom fråm Mjällby i Blekinge samtidigt med kantor
Kullin. John hade titeln substitut (vikarie för kantorn). John gifte sig med pigan Hanna Jonasdotter
Lundell från Höör. De fick två döttrar och en son.
John byggde dessa hus i början av 1800-talet. Han drev handel i något som heter ”Sluten bod”, dvs
man fick gå genom bostaden för att handla. Det var förbjudet att ha affär på landet under första
hälften av 1800-talet. Det var borgarna i städerna som hade makten och bestämde. År 1862 kom
kommunreformen och då ändrades detta.
Min (Bernhard) farfars farfar Hans Vilhelm jobbade i affär i Landskrona.
John Nilsson med äldsta dottern Christina var i Helsingborg för att handla samtidigt som Hans
Vilhelm gjorde inköp till sin affär. De träffades och tycke uppstod. År 1836 gifte de sig och Hans
Vilhelm flyttade till Brunnby. Han ville öppna affär där. Han ansökte om tillstånd att få öppna affär.
Borgarna i Helsingborg nekade honom tillståndet då Brunnby låg för nära Helsingborg, mindre än
tre mil. Hans Vilhelm gav sig inte utan sökte tillstånd för att öppna affär. År 1852 fick han beviljat
tillstånd av Kungl Majt att öppna den enda och första affären i hela Kullabygden.
Affären gick sedan i arv till Bernhard Lorentz och sedan till Hans (min farfar). Den var i drift till
1946 då min farbror Carl-Erik byggde en ny affär i hörnan av vägkorsningen. Tack vare att Carl-
Erik byggde en ny affär fick den gamla inredningen vara kvar. Dessutom en del gamla varor och
maskiner. Hyllan mot norr flyttades till källaren i den nya affären. Den kom tillbaka för några år
sedan och kompletterades med vissa detaljer.
Varorna är kompletterade från den nedlagda affären Folke Jöns i Väsby.
Kullens Hembygdsförening fick dem vid nedläggningen. De skänkte sedan flera saker till Agardhs
Lanthandelsmuseum.
Utställningsytan har utökats med ett utrymme i Träskolängan. Där visas lantbruks- och
hantverksredskap. Träskolängan är byggd av vrakgods från Arild, Stilen med liggande bräder är
ovanlig i dessa trakter. Det kallas båleverk.
I Kerstinhus (uppkallad efter min farfars mor Kerstin, som blev nästan 97 år) var den första
poststationen i Brunnby inredd, under slutet av 1800- och början av 1900-talet. Under ett antal år
sköttes den av Louise (farfars syster).
Från november 1948 och hela 1950-talet hade Gunnar Gunnarsson sin Radio- och TV-affär i
Kerstinhus. Det var en av de första radio- och TV-affären i bygden. TV kom till Sverige i mitten av
1950-talet, men den fanns redan i Danmark.
Gunnar Gunnarsson hade ett stort skyltfönster ut mot gatan där man kunde stå och titta på den svart-
vita TV:en. Sommaren 1958 stod jag på gatan och såg på en av de första live-sändningarna i SVT.
Det var fotbollsfinalen i VM 1958 mellan Sverige och Brasilien. Trafiken var mindre på den tiden.
Idag är Kerstinhus bostad för min son Hans.

Författat av Bernhard Agardh