Till Seminarie-adjunkten Johan Nathanaël Agardh

Till Seminarie-adjunkten Johan Nathanaël Agardh

Till

 

Seminarie-adjunkten

 

Johan Nathanaël Agardh

 

8 april

 

1874 – 1899

 

 

Det lopp en hviskning genom våra salar,

En hviskning tyst utefter leder unga:

         ”Nu sjunga, nu sjunga

På löfvad gren, i skog och dalar

Hans älsklingar, naturens täcka barn.”

 

”Upp äfven vi, kamrater! Klinge samman

Vår sång med deras, då till dagens ära

            Vi bära, vi bära

Af fulla hjärtan allesamman

Till honom fram vår enkla hyllningsgärd!”

 

                         *

 

Vare du hälsad!

Fjärdedelsseklet

Du af din bana

Bakom dig lagt,

Se´n du fick värfvet

Öppna vårt öga

Helt för naturens

Härliga bok.

 

Mödan, du nedlagt,

Rikt skall välsignas:

Fröet, du sådde,

Burit sin frukt:

Gyllene skördar

Gunga för vinden,

Odlarens stolthet,

Glädje och hopp.

 

 

 

(Kopian är enligt tillskriven notering erhållen ”af Fr. Hallengren 1904”.)