Öppettider muséet under 2020

Öppettider muséet under 2020

Det blir begränsat öppethållande under 2020 pga coronapandemin. Titta under Agardhs affär / Öppettider.